Lublin Odzyskuje Energię z odpadów - zyskują mieszkańcy, zyskuje miasto - więcej niż eko elektrociepłownia

Kolejne polskie miasta ma ogrzać ciepło z odpadów

02-02-2023
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

W najbliższych latach liczba spalarni odpadów w Polsce ma znacznie wzrosnąć. W efekcie, spaść ma natomiast wykorzystanie węgla. Będzie to możliwe m.in. dzięki wsparciu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do końca grudnia 2022 roku złożono aż 39 wniosków o dofinansowanie tego typu inwestycji.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków do programu wsparcia budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, do końca grudnia 2022 r. złożono aż 39 wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z energetycznym wykorzystaniem odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Zakładana kwota konieczna na ich realizację to prawie 17 mld złotych. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi prawie 10,5 mld zł, w tym ponad 3,6 mld to wnioski o dotacje, a ponad 7,4 mld wnioski związane z pożyczkami. Tym samym zarezerwowana przez NFOŚiGW kwota 3 mld zł dofinansowania okazała się niewystarczająca w stosunku do potrzeb wynikających planowanych i wnioskowanych inwestycji. Narodowy Fundusz nie wyklucza, że ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków, a pula środków podwojona.

Program NFOŚiGW, o którym mowa ma na celu pomoc w transformacji branży ciepłowniczej oraz rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych nienadających się do dalszego recyklingu. Odzysk energii z termicznej frakcji odpadów pozwoliłby na zaspokojenie potrzeb wielu polskich miast i gmin. Środki na ten cel pochodzą z europejskiego Funduszu Modernizacyjnego, który jest przeznaczony na modernizację sieci energetycznych oraz poprawę efektywności w produkcji energii. To szczególnie ważne w obliczu obecnego kryzysu energetycznego wynikającego z drastycznego wzrostu cen węgla i gazu oraz braku dostępności tychże surowców na rynku.

– Rozwój instalacji termicznego przekształcania odpadów stanowi istotny komponent transformacji ciepłownictwa. Prowadzi do zmniejszenia zależności od importu nośników energii, wykorzystując potencjał energetyczny lokalnego paliwa jakim są odpady. Przyczyni się to do zahamowania wzrostu ponoszonych przez mieszkańców kosztów ogrzewania i zagospodarowania odpadów – zaznacza Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW.