Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

hero2560 - Lublin Odzyskuje Energię
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

EUROPA ODZYSKUJE
energię z odpadów

 • ponad 520 instalacji do odzysku energii z odpadów
 • w krajach takich jak: Szwecja, Dania, Holandia, Francja, Niemcy – do 50% wytwarzanych odpadów komunalnych służy do produkcji energii, jednocześnie utrzymując najwyższy poziom recyklingu w EU
 • blisko 95% instalacji wykorzystuje technologię rusztową

POLSKA ODZYSKUJE
energię z odpadów

 • ponad 135 mw energii elektryczne
 • około 1,6 mln ton odpadów
 • ponad 300 mw energii cieplenej
 • Bydgoszcz
 • Szczecin
 • Poznań
 • Konin
 • Kraków
 • Gdańsk*
 • Olsztyn*
 • Białystok
 • Warszawa**
 • Rzeszów
Polska odzyskuje energię z odpadów

*instalacje w budowie
**instalacje w rozbudowie

Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

DLACZEGO NOWE
ŹRÓDŁO ENERGII ?

 • drastyczny wzrost cen surowców – węgla i gazu
 • ograniczony dostęp surowców bezpieczeństwo i niezależność energetyczna miasta
 • dekarbonizacja konieczność ograniczenia wykorzystania węgla na rzecz źródeł niskoemisyjnych

DLACZEGO ENERGIA
Z ODPADÓW ?

 • tańsze źródło energii, nieobciążone kosztami emisji co2
 • niskoemisyjne źródło energii, ograniczające zanieczyszczenie powietrza
 • rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów nienadających się do recyklingu
 • element rządowej „strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

ZYSKUJĄ MIESZKAŃCY

Proponujemy miastu niższe koszty zagospodarowania odpadów

s1-2560 - Lublin Odzyskuje Energię
 • instalacja nieobciążona opłatami ets
 • niższe koszty produkcji energii
 • niższe opłaty ponoszone przez mieszkańcówza energię cieplną
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

ZYSKUJE LUBLIN PROPONUJEMY:

 • bezpieczeństwo energetyczne miasta i mieszkańców
 • ekologiczne źródło energii
 • tańszą energię cieplną dla mieszkańców
 • ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
 • zaangażowanie środków inwestora prywatnego
 • rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów nierecyklowalnych
s2-2560 - Lublin Odzyskuje Energię

więcej niż eko elektrociepłownia

s31-2560 - Lublin Odzyskuje Energię