Lublin Odzyskuje Energię z odpadów - zyskują mieszkańcy, zyskuje miasto - więcej niż eko elektrociepłownia

Zapraszamy mieszkańców Lublina na bezpłatne wyjazdy studyjne do ekospalarni w Krakowie

24-10-2022
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów
ekospalarnia-krakow - Lublin Odzyskuje Energię

WEŹ UDZIAŁ W WYJEŹDZIE i SPRAWDŹ JAK DZIAŁA SPALARNIA.

Trwają działania informacyjno-konsultacyjne związane z projektem budowy Eko Elektrociepłowni Zadębie opartej na tańszym i niskoemisyjnym paliwie na bazie odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Okazją do poznania zasad funkcjonowania tego typu obiektów będą bezpłatne wyjazdy studyjne dla mieszkańców do ekospalarni w Krakowie.

Najbliższy wyjazd odbędzie się 28 października 2022 roku. Uczestnicy zwiedzą krakowską instalację, która od ponad 6 lat produkuje prąd i ciepło z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Wytwarzając użyteczną energię dla mieszkańców, ogranicza tym samym składowanie odpadów. To jedna z 8 tego typu instalacji funkcjonujących w Polsce i ponad 500 w Europie.

Chęć udziału w wyjeździe można zgłosić za pomocą wiadomości na adres info@lublinodzyskujeenergie.pl (podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz wybrany termin) lub za pomocą formularza zgloszeniowego zamieszczonego na stronie ZAPISZ SIĘ. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zapewnia bezpłatnie przejazd autokarem, zwiedzanie instalacji, ubezpieczenie NNW i lunch. Wyjazdy studyjne są elementem działań informacyjno-konsultacyjnych towarzyszących projektowi budowy nowej elektrociepłowni przy ul. Tyszowieckiej 12 w Lublinie – tańszego i niskoemisyjnego źródła energii dla miasta. Zgodnie z koncepcją instalacja wykorzystywałaby miesięcznie od 8 do 12 tys. paliwa na bazie odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Rocznie, obiekt mógłby produkować około 16 MW energii elektrycznej oraz 45MW energii cieplnej, która trafiałaby do miejskiej sieci cieplnej. Wartość ta zabezpieczyłaby w 100% podstawę ciepłowniczą miasta w okresie letnim. W sąsiedztwie instalacji powstałaby także stacja do ładowania pojazdów elektrycznych, w tym autobusów komunikacji miejskiej. Projekt zakłada również budowę pierwszego w mieście punktu ładowania wodorem aut osobowych oraz lubelskich autobusów.

 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO

  • godz. 6:30 – Zbiórka na parkingu hali MOSIR im. Zdzisława Niedzieli
  • godz. 6:45 – Wyjazd do Krakowa
  • godz. 11:00 – Prezentacja i zwiedzanie krakowskiej elektrociepłowni zasilanej paliwem z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu
  • godz. 13:30 – Obiad
  • godz. 18:00 – Przyjazd do Lublina, na parking hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli