Lublin Odzyskuje Energię z odpadów - zyskują mieszkańcy, zyskuje miasto - więcej niż eko elektrociepłownia

W ramach prowadzonych działań informacyjno–konsultacyjnych, informujemy o organizacji kolejnego już spotkania z przedstawicielami Rad Dzielnic w dniu 29.09.2022.

28-09-2022
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

W dniu 23.09.2022, przedstawiciele Zarządów i Rad Dzielnic zostali zaproszeni do udziału w dedykowanym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 29 września 2022 roku o godzinie 17.00 w Hotelu Mercure Unia, Aleje Racławickie 12. Zaproszenia na to wydarzenie zostały wysłane również drogą mailową na adresy poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic.

Podczas spotkania, eksperci i konsultanci zaprezentują założenia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technologicznych planowanej instalacji oraz odpowiedzą na Państwa pytania.

Zaprosiliśmy również przedstawicieli Zarządów i Rad Dzielnic na organizowane przez Inwestora wyjazdy studyjne do instalacji operującej w ramach Krakowskiego Holdingu Komulanego. Pierwsze wyjazdy odbędą się 14 i 21 października 2022 roku.

Uczestnictwo należy zgłosić za pomocą formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej.

Poniżej zamieszczamy ramowy plan wyjazdu:

  •     godz. 6:30 – Zbiórka na parkingu hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli, Al. Zygmuntowskie 4
  •     godz. 6:45 – Wyjazd do Krakowa
  •     godz. 11:00 – Prezentacja i zwiedzanie krakowskiej Elektrociepłowni zasilanej paliwem z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu
  •     godz. 13:30 – Obiad
  •     godz. 18:00 – Przyjazd do Lublina, na parking hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli, Al. Zygmuntowskie 4