Lublin Odzyskuje Energię z odpadów - zyskują mieszkańcy, zyskuje miasto - więcej niż eko elektrociepłownia

Spotkanie z przedstawicielami rad dzielnic

22-06-2022
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów
Lublin-odzyskuje-energie-spotkanie-rady-dzielnic-1660×935 - Lublin Odzyskuje Energię

Wydarzenie, które odbyło się 22 czerwca 2022 roku poświęcone było przede wszystkim na przedstawienie planów budowy Ekoelektrociepłowni przedstawicielom lokalnych społeczności. Wzięli w nim udział: Jacek Taźbirek – prezes CNT, eksperci spółki CNT oraz zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Rad Dzielnic Lublina. Na spotkaniu poruszano takie tematy jak produkcja energii elektrycznej i cieplnej oraz gospodarowanie odpadami nienadającymi się do przetworzenia. Głównym tematem dyskusji był wpływ Ekoelektrociepłowni na środowisko naturalne oraz okoliczne zabudowania i mieszkańców.