Lublin Odzyskuje Energię z odpadów - zyskują mieszkańcy, zyskuje miasto - więcej niż eko elektrociepłownia

Spalarnie śmieci sposobem na problem zagospodarowania odpadów. Ogólnopolska konferencja poświęcona temu zagadnieniu odbyła się w Gdańsku

13-12-2022
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

Instalacje termicznego przekształcania odpadów, sposobem na problem zagospodarowania odpadów nienadających się do recyklingu i walkę o bezpieczeństwo energetyczne polskich miast. Ogólnopolska konferencja poświęcona tym zagadnieniom odbyła się w dniach 22-24 listopada w Gdańsku.

Czy instalacje odzyskujące energię z odpadów są potrzebne? Odpowiedzi na to pytanie szukano podczas konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów. Odzyska energii”, organizowanej przez firmę Abrys, która odbyła się pod koniec listopada w Gdańsku. W spotkaniach wzięło udział ponad 500 uczestników z całej Polski, w tym eksperci, samorządowcy, ciepłownicy, zarządzający Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Już po raz 19-sty eksperci z branży ciepłowniczej, odpadowej oraz energetycznej dyskutowali nt. przyszłości polskiego sektora ciepłowniczego i energetycznego, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Głównym tematem spotkań było termiczne przekształcanie odpadów. „Jesteśmy w miejscu i czasie, w którym kwestia odzysku energii z odpadów jest najbardziej rozchwiana od lat. Niektórzy mogą mówić, że technologie odzysku im się nie podobają, ale pytanie co w zamian?” – pytał Robert Rosa, wiceprezes Abrysu. Problem związany z dużą produkcją śmieci oraz ich składowaniem cały czas stanowi wyzwanie, które nie znajduje optymalnego rozwiązania. Jednym ze sposobów jest przekształcenie ich w energię cieplną i elektryczną. Jednak w tym przypadku ciągle trudno mówić o rozwiązaniu idealnym ze względu na dużą ilość negatywnych opinii stworzonych na bazie mitów i fake newsów.

W Polsce produkuje się rocznie 14,5 mln ton odpadów, a czego 4,5 mln to odpady nienadające się do recyklingu. Biorąc pod uwagę moce przerobowe instalacji aktualnie działających na terenie kraju oraz cementowniach to ok. 2 mln ton odpadów rocznie jest kierowana na składowiska. W tych miejscach śmieci nie pozostają obojętne dla środowiska, a wręcz przeciwnie. Ponadto, w dobie deficytu materiałów opałowych oraz dyskursu publicznego, którego głównym tematem jest oszczędzanie energii spalarnie mogą okazać się kołem ratunkowym. „W obliczu obecnego kryzysu odpady to istotny zasób energetyczny. Energia z odpadów może zaspokoić 10% zapotrzebowania na ciepło” – komentuje Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW.

W dyskusji nad tematem zakładów termicznego przekształcania odpadów ważna jest edukacja poparta faktami, a nie mitami. W miastach, w których nie funkcjonują takie instalacje obecny jest problem finansowania opadów – ceny za zagospodarowanie, mogą dochodzić nawet do 1 tys. zł za tonę. Dzięki wykorzystaniu technologii przekształcania odpadów możemy mówić o dużych zaletach względem „tradycyjnych” ciepłowni. Spalarnie są sposobem na tańszą energię cieplną i niższe koszty zagospodarowania odpadów, co przekłada się na niższe rachunki dla mieszkańców. Oznacza to także znaczącą redukcję węgla w systemach ciepłowniczych, a zatem czystsze powietrze i dbałość o środowisko naturalne.

Lublin stoi przed szansą na pozyskanie nowego ekologicznego źródła energii dla mieszkańców. Do inwestycji przymierza się giełdowa spółka Centrum Nowoczesnych Technologii SA, która na początku czerwca br. złożyła w Urzędzie Miasta Raport Oddziaływania na Środowisko dla planowanej instalacji Eko Elektrociepłowni Zadębie.

Pytania dotyczące inwestycji można zadawać pod adresem: mailowego info@lublinodzyskujeenergie.pl. Każde z pytań publikujemy na naszej stronie wraz z wyczerpującą odpowiedzią.