Lublin Odzyskuje Energię z odpadów - zyskują mieszkańcy, zyskuje miasto - więcej niż eko elektrociepłownia

Punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców Lublina

09-09-2022
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

Od 12 do 14 września na terenie Lublina funkcjonować będą punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców, związane z projektem budowy Eko Elektrociepłowni zasilanej paliwem z odpadów. Realizację inwestycji planuje Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Punkty dostępne będą w 4 lokalizacjach, w tym na terenie dzielnic sąsiadujących z planowaną inwestycją. Każdorazowo, podczas 3-godzinnego dyżuru, eksperci i konsultanci przedstawią założenia projektu budowy Eko Elektrociepłowni Zadębie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. W trakcie funkcjonowania punktów lublinianie będą mieli również możliwość zapisania się na bezpłatne wyjazdy studyjne do krakowskiej instalacji produkującej energię z odpadów. Wyjazdy zaplanowane są na październik i listopad br.

Koncepcja zaprezentowana przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w czerwcu br. zakłada budowę nowoczesnej Eko Elektrociepłowni przy ul. Tyszowieckiej 12 w Lublinie. Instalacja wykorzystywałaby miesięcznie do produkcji energii od 8 do 12 tys. paliwa na bazie odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Rocznie, obiekt mógłby produkować około 16 MW energii elektrycznej oraz 45MW energii cieplnej, która trafiałaby do miejskiej sieci cieplnej. Wartość ta zabezpieczyłaby w 100% podstawę ciepłowniczą miasta w okresie letnim. Informacje dotyczące inwestycji znaleźć można na stronie www.cctest.pl

HARMONOGRAM PUNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH

  • 12.09.2022, godz. 15.00-18.00 – ul. Łabędzia 4 (parking pływalni MOSiR)
  • 13.09.2022, godz. 11.00-14.00 – ul. Plac Teatralny 1 (Centrum Spotkania Kultur)
  • 13.09.2022, godz. 15.00-18.00 – ul. Turystyczna 1 (parking galerii handlowej)
  • 14.09.2022, godz. 15.00-18.00 – ul. Mełgiewska 16D (parkingu galerii handlowej