Lublin Odzyskuje Energię z odpadów - zyskują mieszkańcy, zyskuje miasto - więcej niż eko elektrociepłownia

Podsumowanie pierwszego wyjazdu studyjnego do Ekospalarni w Krakowie

19-10-2022
Lublin Odzyskuje Energię z odpadów

W dniu 14 października 2022 r., kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli lubelskich Rad Osiedli i mieszkańców Lublina zwiedzała krakowską Ekospalarnię. Podczas dwugodzinnej wizytacji obiektu prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny S.A., uczestnicy obejrzeli najważniejsze elementy zakładu: stanowiska wyładunku odpadów; sterownię, gdzie odbywa się monitoring funkcjonowania poszczególnych części spalarni oraz prowadzona jest całodobowa kontrola parametrów emisyjnych; suwnicę, w której operatorzy mieszają odpady kierując je na ruszt; stację waloryzacji żużli oraz instalację fotowoltaiczną zamontowaną na ścianach budynku. Duże zainteresowanie wzbudziła zakładowa pasieka, zlokalizowana w sąsiedztwie bramy wjazdowej. Dobra kondycja pszczół, to zdaniem pracowników KHK, swoisty barometr jakości powietrza wokół spalarni. Uczestnicy pytali m.in. o liczbę samochodów dziennie przyjeżdżających do instalacji, sposób dotrzymywania norm środowiskowych (a szczególnie jakość powietrza) oraz ilość odpadów komunalnych przetwarzanych termicznie w krakowskiej spalarni. Porządek, brak uciążliwych zapachów i hałasu oraz skuteczny system filtrowania i unieszkodliwiania szkodliwych substancji to fakty, które uspokoiły większość obaw i wątpliwości zgłaszanych przez zwiedzających. Kolejne wyjazdy studyjne odbędą się już 21 i 28 października. Zapisy trwają.